Styrelsen

Ordförande:
Niklas Blomquist
​tel: 072-5546848
niklas_blomquist@yahoo.se

Sekreterare:
Patrik Mauritzson
tel: 0730-585787​
​rep0man@telia.com​

Kassör:
Anna-Maj Olsson
​annamaj.olsson@telia.com​

Fältansvarig:
Roger Frisk
​tel: 0702-596725​
roger.frisk@hotmail.com

Säkerhetsansvarig:
Karl-Inge (Kalle) Jönsson
​tel: 0704-780028
kotten1972@gmail.com

Utbildningskontakt:
Börje Sebring
tel: 042-71426
b.sebring@telia.com

Ledamöter:
Kjell-Åke Jönsson
Cornelius Schmid
Jonas Lindekvist

Valberedning:
Jörgen Davidsson
​tel: 0730-330401​
​rcflygare@telia.com